Rozpoczęcie naboru pomysłów biznesowych


Plantacja Biznesu – inkubator przedsiębiorczości – ogłasza nabór Pomysłów Biznesowych, który prowadzony będzie od dnia 30 października 2015 r. w trybie ciągłym.
Termin zamknięcia naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Plantacji Biznesu nie później niż na 14 dni przed datą jego zakończenia.
 
Aby zgłosić Pomysł Biznesowy, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, ktory zostanie uruchomiony na stronie internetowej w dniu 30 października 2015 r. (zakładka w Menu głównym strony), a następnie przesłać go, korzystając z funkcji „Wyślij”.
Przed wypełnieniem formularza zalecane jest zapoznanie się z Regulaminem.
 
Nabór Pomysłów Biznesowych prowadzony będzie w trybie określonym w § 3 ust. 7 – 9 Regulaminu, co oznacza, że zgłoszone Pomysły Biznesowe zostaną umieszczone w bazie Plantacji Biznesu, bez deklaracji rozpoczęcia dalszych działań zmierzających do dokonania inwestycji.
Zgłoszenie Pomysłu Biznesowego jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad naboru, jak również pełnej treści Regulaminu.
 
Zapraszamy do zgłaszania Pomysłów Biznesowych! W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.
 
Top