Nasz Zespół


Pomysł, nawet najlepszy, to dopiero początek.
Z doświadczenia wiemy, że realizacja przedsięwzięć, szczególnie w obszarze nowych technologii, wymaga nie tylko kapitału, lecz także przeprowadzenia wnikliwych analiz technicznych i finansowych. Wychodzimy z założenia, iż rzetelna ocena pomysłu i zasadności inwestycji w kontekście warunków rynkowych, zmniejsza ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia.  
Nasz Zespół tworzą specjaliści w dziedzinie preinkubacji, inwestycji kapitałowych, informatyki i telekomunikacji oraz szeroko pojętych nowych technologii – osoby posiadające wiedzę i doświadczenie z zakresu przygotowania i realizacji przedsięwzięć z obszaru IT/ICT.
Ponadto, stale współpracujemy i rozwijamy kontakty z:
  • Kancelariami prawnymi i doradztwa podatkowego,
  • Firmami consultingowymi,
  • Instytucjami otoczenia biznesu,
  • Funduszami kapitałowymi.
Podejmujemy współpracę i budujemy relacje z podmiotami zewnętrznymi stosownie do zapotrzebowania zgłaszanych pomysłów biznesowych, tym samym optymalizując ścieżkę doradczo – ekspercką pod kątem potrzeb i wymagań każdego pojedynczego przedsięwzięcia.
Nie zamykamy się na współpracę oraz niestandardowe rozwiązania, dzięki czemu możemy zaoferować kompleksowe wsparcie nie tylko na etapie przedwdrożeniowym i w początkowej fazie realizacji danego pomysłu biznesowego, ale także szerokie doradztwo i stałą pomoc na etapie jego dalszego rozwoju.
Top