LITE CUBE sp. z o.o.


Spółka zajmuje się rozwijaniem platformy DoDoc mającej na celu usprawnienie obiegu dokumentów księgowych (głównie faktur) pomiędzy dwoma dowolnymi podmiotami. Rozwiązanie jest adresowane w pierwszej kolejności do podmiotów gospodarczych, które nie korzystają w żaden sposób z elektronicznej wymiany dokumentów.


http://www.liteqb.com

Top