Europassy dla uczestników projektu "Zawody przyszłości"


Krajowe Centrum Europass potwierdziło dla pierwszych 30 uczestników projektu " Zawody przyszłości" Europassy- Mobilności w języku polskim i angielskim na wniosek Fundacji Nowe Technologie.

Europass- Mobilności potwierdza okres praktyki zawodowej realizowanej za granicą w ramach projektu. Dokumentuje poziom wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zdobytych za granicą. Gratulujemy!


Powrót

Top