Dotacje


Od początku działalności Fundacja Nowe Technologie przygotowała i złożyła 45 wniosków o dofinansowanie dla swoich klientów oraz 7 własnych, pozyskując wsparcie na projekty o łącznej wartości blisko 140 mln zł netto. Poruszamy się we wszystkich obszarach, w których istnieje potrzeba wdrożenia innowacyjnych rozwiązań z zakresu informatyki i telekomunikacji oraz dobieramy najlepszy instrument finansowy.
Nasze dotychczasowe doświadczenia to:
  • 42 złożone wnioski w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
  • 5 wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
  • 3 wnioski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • 1 wniosek w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
  • 1 wniosek w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Specjalnością Fundacji Nowe Technologie jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w tym w szczególności działanie 8.4 - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”, gdzie nasza skuteczność przekracza 75%.
Zarówno w przypadku działania 8.4, jak i innych mechanizmów finansowych,  oferujemy pełną ścieżkę doradczą – od konsultacji z klientem i przedstawienia planu działań, przez przygotowanie koncepcji i budżetu, po opracowanie pełnej dokumentacji wraz z analizą finansową, a także skuteczne złożenie wniosku.
Na tym jednak nasza rola się nie kończy – zarówno w przypadku projektów, do których Fundacja opracowała dokumentację, jak i projektów przygotowanych przez klienta samodzielnie lub poprzez firmę zewnętrzną - oferujemy kompleksowe rozliczanie projektów oraz opracowanie dokumentacji odwoławczej od negatywnej oceny.
 

Powrót

Top