Analizy branżowe


Pozyskując środki finansowe dla naszych klientów, jednocześnie wzmocniliśmy własne kompetencje w zakresie opracowania analiz branżowych, o praktyczne doświadczenie i szerokie spojrzenie na ryzyka i szanse firm na wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług opartych o innowacje i nowe technologie.
Oferujemy nasze wsparcie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest analiza produktu lub usługi pod kątem:
  • rynku i konkurencji,
  • zasadności i kryteriów wprowadzenia na rynek ,
  • możliwości modyfikacji poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii,
  • wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie ,
  • możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego,
  • szans i zagrożeń dla przedsiębiorstwa w związku z inwestycją w innowacje.

Powrót

Top