Projekty

Dotacje

Doradztwo

Projekty
Dotacje
Doradztwo

Aktywni Mieszkańcy

„Aktywni Mieszkańcy na rzecz kształtowania przestrzeni” to projekt dotyczący stworzenia  i udostępnienia Platformy Aktywności Obywatelskiej – narzędzia zapewniającego kompleksowe wsparcie inicjo...

Więcej

Rozwój Kadr Rynku ICT w Tarnowie

Fundacja Nowe Technologie w roku 2011 realizowała projekt „ROZWÓJ KADR RYNKU ICT W TARNOWIE” Projekt obejmował 6 kursów zawodowych umożliwiających zdobycie cennych, potwierdzonych certyfikatami upr...

Więcej

Plantacja Biznesu

"Plantacja Biznesu” oferuje wsparcie doradcze oraz kapitałowe na realizację innowacyjnych przedsięwzięć w branży informatycznej, telekomunikacyjnej oraz w pozostałych branżach, w których można wykorzy...

Więcej

Erasmus+

W ramach projektów z programu Erasmus+/Power Vet z Fundacji Nowe Technologie wyjechało już ponad 300 osób na staże do Hiszpanii, Włoch, Anglii oraz Niemiec. Praktyki zagraniczne w znacznym stopniu prz...

Więcej

Młodzi Aktywni Przedsiębiorczy

Fundacja w ramach projektu "Młodzi Aktywni Przedsiębiorczy", realizowanego przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego, jako podwykonawca zorganizowała i przeprowadziła szkolenia zawodowe na potrzeby...

Więcej

Przygotowanie kadr do rozwoju sieci szerokopasmowych w Małopolsce

Fundacja w ramach projektu "Przygotowanie kadr do rozwoju sieci szerokopasmowych w Małopolsce" realizowanego przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego, jako podwykonawca zorganizowała i przeprowadz...

Więcej

Poruszamy się głównie w obszarze innowacji i nowych technologii. Pozyskujemy fundusze ze środków Unii Europejskiej w ramach mechanizmów POIG, POKL, PORPW i programów regionalnych. Nie zamykamy się tylko w branży IT - wspieramy klientów także w innych branżach, gdzie istnieje potrzeba wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych.

140 mln zł netto pozyskanych dotacji

52 opracowane i złożone wnioski o dofinansowanie

70% skuteczność w pozyskaniu dotacji dla klientów

22 rozliczane projekty

80% skuteczności procedury odwoławczej

Posiadamy kompetentną i doświadczoną kadrę, która od 2009 roku skutecznie wspiera przedsiębiorców, poprzez pozyskiwanie finansowania na rozwój ich działalności. Prowadziliśmy projekty o wartości kilkuset tysięcy złotych jak i 20-milionowe. Nie tylko pozyskujemy dotacje - monitorujemy je, rozliczamy, jak również bronimy w procedurze odwoławczej, gdy zajdzie taka potrzeba.

Wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego w małym przedsiębiorstwie działającym w branży IT, z wykorzystaniem oprogramowania firmy Microsoft. Wdrożenie miało charakter kompleksowy i obejmowało czynności począwszy od opracowania koncepcji rozwiązań informatycznych dostosowanej do profilu i specyfiki działalności firmy; poprzez wdrożenie rozwiązań informatycznych w oparciu o Microsoft SBS, m.in. zdalnej platformy wymiany danych; nadzór oraz kompleksową obsługę techniczną, skończywszy na ewaluacji zmian realizowanej w trakcie oraz po wdrożeniu. Bezpośrednią konsekwencją wdrożenia było usprawnienie bieżącego działania firmy poprzez poprawę komunikacji pomiędzy pracownikami oraz zastosowanie nowoczesnego systemu wymiany danych.
Fundacja uczestniczyła we wdrożeniu produkcji Nanopatchcordów, stanowiących innowacyjność produktową w skali światowej, wykorzystywanych w sieciach światłowodowych instalowanych bezpośrednio w domu (wiodące rozwiązanie na rynkach skandynawskich). Brała także udział w uruchamianiu pierwszej w Polsce produkcji couplerów z podziałem mocy oraz couplerów WDM metodą spawania z wykorzystaniem technologii Fused Bionical Tapering (dwustożkowe spawanie) oraz w pierwszych wdrożeniach ww. urządzeń. Uczestniczyła również w testowaniu najnowszej generacji urządzeń aktywnych w technologii Gepon, a także w testach technologii Mikrokanalizacji oraz Systemów FTTH i ich pilotażowych wdrożeniach, które zostały przyjęte jako standardy budowy sieci z wykorzystaniem ww. technologii, stosowane obecnie przez znaczących operatorów telekomunikacyjnych w kraju. Fundacja brała udział we wdrożeniu i uruchomieniu produkcji prekonektyzowanych kabli wielowłókowych oraz kabli łatwego dostępu dla sieci FTTH – zajmowała się doradztwem od koncepcji produktu, poprzez analizę techniczną, po uruchomienie produkcji i wdrożenie rozwiązania.
Fundacja współpracowała przy uruchomieniu monitoringu przeciwpowodziowego dorzeczy rzek Wisłoki, Białej i Sanu, w oparciu o system stacji bazowych rozmieszczonych na terenie województwa podkarpackiego (w miejscowościach Sanok, Dębica, Jasło, Mielec i Ropczyce) oraz małopolskiego (w Pleśnej, Tuchowie, Golance, Pławnej i Grybowie). Do zadań Fundacji należało doradztwo na etapie projektowania i wdrażania systemu, uczestnictwo w pracach badawczo-rozwojowych dotyczących urządzeń monitorujących oraz prace w zakresie zamiany sygnału przesyłu danych zbieranych przez urządzenia monitorujące na stacjach bazowych z analogowego na cyfrowy.
Fundacja brała udział w pracach obejmujących badania i rozwój nowoczesnej operatorskiej platformy komunikacyjnej przeznaczonej dla klientów korporacyjnych. Platforma oparta jest o technologię Voice Over Internet Protocol (telefonia internetowa), której pionierskie zastosowania w kraju prowadzone były przez firmę CST. iqSystem Business Line jest rozwiązaniem dedykowanym dla biznesu, uwzględniającym specyficzne wymagania firm w zakresie korzystania z telefonii stacjonarnej, a także zaawansowanego monitorowania ruchu przychodzącego i wychodzącego. Do zadań Fundacji należało w szczególności doradztwo w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych i sprzętowych oraz udział w pracach wdrożeniowych prowadzonych u operatorów telekomunikacyjnych (z platformy korzystają m.in. Exatel S.A., NASK, Spray SA, Gawex-Media, Cyfrowe Systemy Multimedialne Sp. z o.o.).
Fundacja zajmowała się doradztwem związanym z projektowaniem systemu oraz obsługą techniczną na etapie jego wdrażania. System służy do kompleksowego rozliczania abonentów korzystających ze stacjonarnej telefonii internetowej (VOIP). Zaproszenie Fundacji nowe Technologie do współpracy było wynikiem m. in. posiadania przez Fundatora Marka Zielińskiego szerokiego doświadczenia z zakresu bezpośredniego wdrażania systemu VOIP w spółce, której był założycielem (przejętej następnie przez Multimedia Polska S.A.), które przełożyło się na stworzenie funkcjonalnych podstaw systemu rozliczania abonentów.
konsultacje i opracowanie koncepcji; realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010-2012 Projekt ma na celu wdrożenie rozwiązań z zakresu ITS (Inteligentne Systemy Transportowe) na terenie Regionu Podhalańskiego Województwa Małopolskiego. Obejmuje budowę systemu wspomagania transportu drogowego poprzez stworzenie dedykowanej struktury informatyczno sprzętowej wspomagającej poruszanie się pojazdów po drogach obszaru objętego projektem. ITS polega na zastosowaniu zaawansowanych technologii (systemy komputerowe, rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne) w transporcie w celu zwiększenia jego bezpieczeństwa i płynności ruchu, przekładających się na oszczędność czasu i obniżenie kosztów, a także redukcję ujemnego wpływu transportu na środowisko. Projekt realizowany będzie poprzez zastosowanie zaawansowanych systemów sterowania ruchem, w szczególności stacji monitorujących warunki atmosferyczne i ruch drogowy, interaktywnych znaków drogowych i tablic informacyjnych o zmiennej treści, kamer dozorowych, a także poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Nadzoru Ruchu w oparciu o nowoczesny system informatyczny. Fundacja nowe Technologie uczestniczyła w opracowaniu koncepcji systemu sterowania ruchem, a w chwili obecnej pełni rolę konsultanta ds. sprzętowych i technologicznych.
Fundacja prowadziła konsultacje dotyczące opracowania systemu wspierającego obliczenia oddziaływania promieniowania stacji bazowych technologii DCS, UMTS, LTE na środowisko. System w oparciu o wprowadzone dane techniczne stacji bazowej określa właściwości promieniowania (m.in. jego mocy i zasięgu) przy użyciu autorskiego oprogramowania. Dodatkowo w powiązaniu z programem AutoCad zostaje wykonana wizualizacja mocy i obszaru promieniowania stacji bazowej. System umozliwia szybkie i precyzyjne określenie obszaru, na którym występuje promieniowanie szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Uzyskiwane w ten sposób wyniki mogą zostać wykorzystane m.in. przez operatorów telekomunikacyjnych a także przez urzędy, przede wszystkim wydziały architektury i budownictwa, w procesie wydania pozwoleń na budowę
Wykorzystując doświadczenie branżowe Fundacja pomogła stworzyć koncepcję portalu dedykowanego inżynierom oraz innym osobom zawodowo związanym z budownictwem, przede wszystkim telekomunikacyjnym. Utworzona w wyniku prowadzonych prac strona internetowa stanowi wszechstronne źródło informacji, zbiór odnośników do stron pokrewnych, umożliwia również wymianę poglądów i doświadczeń społeczności związanej z branżą budowlaną. Jest to pierwszy tego typu portal internetowy, wyróżniający się nowoczesnym designem oraz bogactwem treści- wszystkie potrzebne informacje zostały zebrane w jednym miejscu.
Działania Fundacji obejmowały przygotowanie analizy technicznej i finansowej projektu, prace nad wnioskiem aplikacyjnym oraz doradztwo na etapie realizacji projektu przez Wnioskodawcę, którym było przedsiębiorstwo działające w branży IT – Zicom Next Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Fundacja uczestniczyła we wszystkich etapach realizacji, włącznie z końcowym rozliczeniem projektu.
Top