Współpraca


Przedsiębiorczość to nie tylko konkurencja, ale także współpraca.
Posiadając wypracowane przez lata zasoby własne, takie jak kompetentna kadra, specjalistyczna wiedza czy doświadczenia projektowe, możemy wzajemnie wykorzystywać swój potencjał poprzez realizację partnerstw, wzajemne rekomendacje i uzupełnianie się wiedzą.

Chętnie nawiążemy współpracę w obszarze partnerstw projektowych na potrzeby realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach których możemy zaproponować Państwu wsparcie doradcze i narzędziowe, wynikające z naszych kompetencji, a także bogate doświadczenie i zasoby, które mają niebagatelne znaczenie dla maksymalizacji szans na pozyskanie finansowania.

Oferujemy Państwu także współpracę w zakresie tworzenia dokumentacji projektowej i świadczenia usług doradczych już na etapie realizacji projektu. Ofertę tę kierujemy w szczególności do tych podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności dokonują oceny zasadności inwestowania w innowacyjne pomysły biznesowe, a także opracowują dokumentację w tym zakresie. Jeżeli w wyniku pozytywnej weryfikacji zasadności biznesowej w/w pomysłów dochodzi do inwestycji kapitałowej, oferujemy Państwu także stały monitoring oraz nadzór nad spółką start-upową.

Powrót

Top