O fundacji

Wspieramy przedsiębiorców w pozyskiwaniu kapitału i wdrażaniu nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Historia

Fundacja Nowe Technologie została utworzona w 2008 roku przez Fundatorów: Agnieszkę Zdybał–Zielińską i Marka Zielińskiego. Od 2009 r. jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W 2011 roku rozpoczęła prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości "Plantacja Biznesu".

Więcej

Jak działamy

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pozyskiwaniu środków na rozwój przedsiębiorstw, doradztwie IT oraz realizacji projektów własnych związanych z finansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych, potrafimy doskonale rozumieć potrzeby klientów i ich oczekiwania w zakresie nowych technologii.

Więcej

Działalność statutowa

W ramach działalności statutowej, Fundacja Nowe Technologie wspiera inicjatywy i działania mające na celu rozwój i promocję regionu, m.in. przekazując środki na organizację wydarzeń kulturalno–oświatowych. Ponadto wspomaga inicjatywy związane z rozwojem gospodarczym i przedsiębiorczością.

Więcej

Top