KURS II – INSTALATOR SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH I ELEKTRYCZNYCH - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA


Informujemy, że są jeszcze ostatnie wolne miejsca na KURS II -  Instalator sieci światłowodowych i elektrycznych.

 

Zakres kursu:

 Etap I - uprawnienia SEP E oraz do prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1kV (metody i przebieg pracy pod napięciem, zasady dozoru i eksploatacji).

Etap II - uprawnienia do instalowania sieci światłowodowych (łączenie światłowodów, instalacja, zarabianie złączy, spawanie włókien światłowodowych, pomiary tłumienności światłowodów, analiza pomiarów, bhp, przepisy regulujące).

 

Kurs zostanie zakończony egzaminami zewnętrznymi oraz  uzyskaniem uprawnień elektrycznych SEP E do 1 kV i do prac pod napięciem do 1kV, a także do instalowania sieci światłowodowych.

  

Cena kursu wynosi 4.400,00 zł.

 

 Dzięki dofinansowaniu ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

  Uczestnicy kursu pokrywają tylko 10% jego wartości, tj. 440,00 zł !!!

 

 

 Rekrutacja trwa do 20 maja 2011r. do godz. 15:00.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w kursach do składania dokumentów rekrutacyjnych: osobiście w Biurze Projektu, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.


Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce Projektu - Do pobrania.

Powrót

Top