oferta pracy- Asystent specjalisty ds. funduszy UE


Fundacja Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie poszukuje osoby na stanowisko Asystenta specjalisty ds. funduszy UE.
 
Główne obowiązki:
- prowadzenie dokumentacji projektów współfinansowanych ze środków UE (POIG, POKL, MRPO) ze szczególnym uwzględnieniem POIG 2007-2013;
- prowadzenie rozliczeń projektów realizowanych w ramach POIG.
Wymagane kwalifikacje i umiejętności:
- doświadczenie praktyczne z zakresu realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE ze szczególnym uwzględnieniem POIG 2007-2013;
- bogata wiedza teoretyczna z zakresu programów i funduszy strukturalnych, znajomość wytycznych krajowych i wspólnotowych;
- bardzo dobra organizacja czasu pracy i pracy w zespole;
- bardzo dobra znajomość pakietu oprogramowania biurowego (typu Office), w szczególności arkusza kalkulacyjnego;
- umiejętność obsługi aplikacji Generator wniosków o płatność;
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie praktyczne z zakresu realizacji i rozliczania projektów w ramach działań 8.4, 3.1 POIG;
- mile widziane doświadczenie z zakresu działań 8.1, 8.2 i 8.3 POIG.
CV wraz z listem motywacyjnym należy przesyłać na adres biuro@fundacjanowetechnologie.pl
w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.
Przesyłane dokumenty powinny zawierać szczegółowy opis posiadanego doświadczenia i kwalifikacji oraz dodatkowo następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Fundację Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (dz. Ust. Nr 101, poz. 926).”
Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie.

Powrót

Top