Oferta pracy - Prezes Zarządu


Fundacja Nowe Technologie poszukuje osoby na stanowisko Prezesa Zarządu.

Główne obszary zadań wynikające z działalności Fundacji:
 • Koordynacja procesu świadczenia usług doradczych z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych, skierowanych głównie do przedsiębiorstw;
 • Planowanie i nadzór nad realizacją projektów własnych Fundacji w ramach działalności statutowej;
 • Koordynacja działalności inkubatora przedsiębiorczości –  w tym procesu powstawania spółek kapitałowych oraz nadzoru nad spółkami portfelowymi.  
Główne zadania na stanowisku:
 • planowanie i koordynacja działalności operacyjnej Fundacji;
 • monitorowanie zadań w sposób zapewniający ich terminową i efektywną realizację;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • pozyskiwanie i nawiązywanie kontaktów z klientami, kooperantami oraz pozostałymi podmiotami z szerokiego otoczenia Fundacji, w tym relacje z rynkiem kapitałowym;
 • opracowywanie strategii rozwoju i założeń biznesowych oraz nadzór nad ich realizacją;
 • prowadzenie działań na rzecz umocnienia pozycji Fundacji na rynku lokalnym i ogólnopolskim;
 • nadzór nad kosztami i przychodami Fundacji (gospodarka finansowa).
Wymagania podstawowe:
 • WYKSZTAŁCENIE: wyższe (ekonomia, prawo, zarządzanie, kierunki techniczne, językowe lub pokrewne);
 • DOŚWIADCZENIE: co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku zarządczym (zarządzanie organizacją pozarządową lub spółką kapitałową)
  lub
  co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym, obejmujące zarządzanie personelem;
 • wysoko rozwinięte kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi;
 • umiejętność tworzenia i realizacji strategii rozwoju, w tym w zakresie pozyskiwania i utrzymywania relacji z klientami;
 • doświadczenie w prowadzeniu negocjacji biznesowych;
 • znajomość zasad analizy ekonomicznej i finansowej;
 • wysoka kultura osobista, zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 • dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych.
Wymagania dodatkowe (mile widziane):
 • doświadczenie w zakresie zarządzania organizacją pozarządową;
 • praktyczna znajomość zagadnień dotyczących trzeciego sektora;
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z ICT;
 • praktyczna znajomość zagadnień dotyczących środków publicznych i funduszy Unii Europejskiej, w tym w zakresie planowania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych;
 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółek kapitałowych oraz rynku start-up.

CV wraz z listem motywacyjnym należy przesyłać na adres info@fundacjanowetechnologie.pl w terminie do dnia 20.06.2016 r.
Planowany termin rozpoczęcia współpracy: czerwiec/lipiec 2016 r.

Przesyłane dokumenty powinny zawierać szczegółowy opis posiadanego doświadczenia i kwalifikacji oraz dodatkowo następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Fundację Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135 z późniejszymi zmianami).”

Odpowiemy na wybrane oferty.

Powrót

Top