Oferta pracy/współpracy - Specjalista ds. funduszy UE


Fundacja Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. funduszy UE.

Główne obowiązki:
 • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym dokumentacji aplikacyjnej w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych;
 • prowadzenie rozliczeń projektów realizowanych z udziałem środków publicznych/dotacji UE.
Wymagane kwalifikacje i umiejętności:
 • co najmniej roczne doświadczenie praktyczne z zakresu realizacji i rozliczania projektów inwestycyjnych lub infrastrukturalnych, współfinansowanych ze środków UE;
 • szeroka wiedza z zakresu programów i funduszy strukturalnych, znajomość wytycznych krajowych i wspólnotowych, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy 2014 - 2020;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy i pracy w zespole;
 • bardzo dobra znajomość pakietu oprogramowania biurowego (typu Office), w szczególności arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów oraz poczty elektronicznej;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • sprawne posługiwanie się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy wielozadaniowej;
 • komunikatywność.
Wymagania dodatkowe (mile widziane):
 • znajomość analiz ekonomiczno- finansowych;
 • doświadczenie z zakresu przygotowania i/lub realizacji projektów o zasięgu międzynarodowym, współfinansowanych ze środków publicznych.
CV wraz z listem motywacyjnym należy przesyłać na adres info@fundacjanowetechnologie.pl w terminie do dnia 30.09.2016 r.

Prosimy o określenie w liście motywacyjnym preferowanej formy współpracy (istnieje możliwość zatrudnienia na podstawie stałej umowy lub współpracy kontraktowej).

Przesyłane dokumenty powinny zawierać szczegółowy opis posiadanego doświadczenia i kwalifikacji oraz dodatkowo następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Fundację Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135 z późniejszymi zmianami).”

Odpowiemy na wybrane oferty.
 

Powrót

Top