Pierwszy projekt w PAO dostał się do konkursu!


Pozdrawiamy „Aspirantów”!

W ciągu 10 dni zebrali kwotę niemal 1 000 złotych!
O takie właśnie zaangażowanie nam chodziło kiedy planowaliśmy ten projekt…

Fundacja Promocji Artystycznej "Aspiranci", która jest organizatorem wielu inicjatyw i wydarzeń kulturalnych w naszym mieście, zgłosiła inicjatywę pn. „Art. Squat” - projekt, który zakłada stworzenie w centrum Tarnowa miejsca otwartego dla społeczności lokalnej, w tym przede wszystkim osób związanych z twórczością artystyczną.

Projekt "Art. Squat" można traktować jako wzorcowy przykład skuteczności uruchomienia wielu kanałów promocyjnych, które wzajemnie się uzupełniają, tj. AktywnychMieszkańców, Facebooka oraz pracy samej fundacji i wolontariuszy w terenie.
Mieszanka wybuchowa! (a przede wszystkim skuteczna!)


...czekamy na kolejne projekty!

Powrót

Top