Pomysły zakwalifikowane do etapu preinkubacji


W wyniku przeprowadzonych w dniu 5 grudnia 2012 r. warsztatów z pomysłodawcami, którzy przeszli pozytywnie etap formalny i merytoryczny oceny ich pomysłów - do etapu preinkubacji bezpośrednio zakwalifikowany został jeden pomysł, natomiast cztery kolejne zakwalifikowane zostały do wstępnej preinkubacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku Pomysły zakwalifikowane - IV nabór a także w dziale Ogłoszenia.

Powrót

Top