Pomysły zakwalifikowane do etapu preinkubacji


W wyniku przeprowadzonych w dniu 30 maja 2012 warsztatów z pomysłodawcami, którzy przeszli pozytywnie etap formalny i merytoryczny oceny ich pomysłów - do etapu preinkubacji zakwalifikowane zostały cztery projekty.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku Pomysły zakwalifikowane - II nabór a także w dziale Ogłoszenia.

 

Aktualizacja: W dziale Ogłoszenia zamieszczona zostałą informacja aktualizacyjna dotycząca pomysłów zakwalifikowanych do etapu preinkubacji

Powrót

Top