Pomysły zakwalifikowane do etapu preinkubacji - III nabór


W wyniku przeprowadzonych  warsztatów z pomysłodawcami, którzy przeszli pozytywnie etap formalny i merytoryczny oceny ich pomysłów - do etapu preinkubacji zakwalifikowane zostały cztery projekty.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku Pomysły zakwalifikowane - III nabór a także w dziale Ogłoszenia

Powrót

Top