Pomysły zakwalifikowane do etapu preinkubacji - V nabór (seria I)


W wyniku przeprowadzonych w dniu 18 lutego 2013 r. warsztatów z pomysłodawcami, którzy przeszli pozytywnie etap formalny i merytoryczny oceny ich pomysłów - do etapu preinkubacji bezpośrednio zakwalifikowane zostały dwa pomysły.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku Pomysły zakwalifikowane - V nabór a także w dziale Ogłoszenia.

Powrót

Top