Pomysły zakwalifikowane do etapu preinkubacji - V nabór (seria II)


W wyniku przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2013 r. warsztatów z pomysłodawcami, którzy przeszli pozytywnie etap formalny i merytoryczny oceny ich pomysłów - do etapu preinkubacji bezpośrednio zakwalifikowane zostały trzy pomysły.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku Pomysły zakwalifikowane do preinkubacji_V nabór - II seria, a także w dziale Ogłoszenia.

Powrót

Top