Projekt " Zawody przyszłości: technik budownictwa, technik i mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz oraz technik logistyki"
Od 15 listopada 2017 r. Fundacja Nowe Technologie rozpoczyna nowy projekt.

 
Projekt " Zawody przyszłości: technik budownictwa, technik i mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz oraz technik logistyki" ( dalej jako Zawody przyszłości) będzie realizowany w ramach projektu " Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
 
Projekt zakłada mobilności dla tarnowskiej młodzieży z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Budowlanych.
 
Uczestnicy wyjadą na staże zagraniczne do 4 krajów: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Hiszpania. 
 

Powrót

Top