Przypomnienie


Wszystkim, którzy zgłosili swoje pomysły do Inkubatora, przypominamy o konieczności wydrukowania wygenerowanego formularza, podpisania i przesłania drogą pocztową na nasz adres: ul.  Mickiewicza1/7A, 33-100 Tarnów, z dopiskiem „Inkubator Przedsiębiorczości”.
Na podpisane formularze czekamy do dnia 17 lutego 2012 (piątek). Liczy się data wpływu korespondencji do naszej siedziby.

Powrót

Top