Rozpoczęcie współpracy


Fundacja Nowe Technologie rozpoczęła współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach projektu ITS (Inteligentne Systemy Transportowe) obejmującego budowę systemu wspomagania transportu drogowego poprzez stworzenie dedykowanej struktury informatyczno - sprzętowej wspomagającej poruszanie się pojazdów po drogach obszaru objętego projektem (region Podhala)

Powrót

Top