W Tarnowie powstanie Platforma Aktywności Obywatelskiej


Już w sierpniu 2015 roku zostanie udostępniona mieszkańcom Tarnowa Platforma Aktywności Obywatelskiej.
Będzie ona narzędziem zapewniającym kompleksowe wsparcie dla mieszkańców w inicjowaniu i realizacji inicjatyw obywatelskich z zakresu kształtowania, poprawy funkcjonalności, ładu, estetyki i komfortu otaczającej przestrzeni miejskiej.
Model działania platformy opiera się na założeniach Budżetu Obywatelskiego, tj. ma umożliwić mieszkańcom Tarnowa zgłaszanie pomysłów na zmiany w lokalnym otoczeniu, oddanie głosu oraz sfinansowanie najlepszych projektów
Nowością ma być umożliwienie głosowania przez Internet oraz udostępnienie narzędzia finansowania społecznościowego (tzw. crowdfundingu). Ponadto mieszkaniec, który zgłosił pomysł – nie będzie już tylko biernym obserwatorem tego co dalej dzieje się z jego projektem. Stanie się naturalnym kierownikiem, liderem projektu – aktywnie koordynującym sposób jego realizacji.

Podstawową korzyścią dla mieszkańców i miasta będzie umożliwienie i usprawnienie realizacji niewielkich i pomijanych dotychczas, lecz istotnych na poziomie jednostkowym i lokalnym przedsięwzięć z zakresu kształtowania przestrzeni miejskiej. Platforma umożliwi nie tylko przedstawienie problemu do rozwiązania, ale także nawiązanie współpracy na linii obywatel–obywatel oraz obywatele–miasto, włączając w ten sposób aktywnie mieszkańców w kształtowanie pozytywnych zmian w przestrzeni miejskiej.

W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie konsultacyjne funkcjonalności i wyglądu platformy. Szczegółowe informacje dotyczące terminu i miejsca spotkania - podamy w ciągu kilku najbliższych dni.

Platforma Aktywności Obywatelskiej powstanie w wyniku realizacji projektu „Aktywni Mieszkańcy na rzecz kształtowania przestrzeni” dofinansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Fundacja Nowe Technologie jest twórcą idei projektu, opracowała we własnym zakresie wniosek o dofinansowanie, jest także odpowiedzialna za realizację projektu.

Okres realizacji: 1 maja 2015 – 31 grudnia 2015 r.
Miejsce realizacji: Miasto Tarnów
Wartość projektu: 111.947,00 zł
Wkład własny: 16.600 zł
Budżet na nagrody: 35.000 zł

Powrót

Top