Wyniki konkursu na Facebooku


W związku z zakończeniem oceny pomysłów zgłoszonych do inkubatora w ramach przeprowadzonego konkursu Facebook, pragniemy poinformować, iż nie została przyznana nagroda główna.

 

W dniu dzisiejszym i w dwóch kolejnych dniach, do pomysłodawców, którzy zgłosili swoje pomysły biznesowe, zostaną rozesłane karty oceny merytorycznej, zawierające punktację oraz uzasadnienie przyznanej oceny.

Ponadto, zgodnie z regulaminem konkursu, projekty który nie otrzymały nagrody głównej, zostaną po przesłaniu kart oceny merytorycznej, trwale usunięte z naszej bazy danych.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili swoje pomysły i jednocześnie zachęcamy do zgłaszania kolejnych pomysłów w ramach trwającego obecnie naboru do projektu "Plantacja Biznesu". Szczegóły na naszej stronie internetowej.

Powrót

Top