Wyniki oceny pomysłów w ramach I naboru "Plantacji Biznesu"


W dniu dzisiejszym zakończyliśmy ocenę formalną i merytoryczną złożonych pomysłów w ramach I naboru "Plantacji Biznesu".

Tabelę z wynikami oceny zamieszczono w dziale ogłoszenia.

 

W dniach 5-7 marca, wszystkie osoby, które zgłosiły swoje pomysły do „Plantacji Biznesu”, otrzymają drogą elektroniczną karty ocen ich pomysłów, dzięki którym będą mogły zapoznać się z opinią oceniających.

 

Wszystkim, którzy zgłosili swoje pomysły - dziękujemy, a tym którzy nie zakwalifikowali się do dalszych prac nad projektem - zachęcamy do udziału w kolejnych naborach do projektu „Plantacja Biznesu”.

 

Aktualizacja: W dniu dzisiejszym osobom, które nie przeszły etapu formalnego oceny pomysłów, rozesłane zostały informacje o przyczynach niezakwalifikowania ich do dalszej oceny. Jednocześnie informujemy, iż termin przesłania przez Fundację Nowe Technologie kart oceny merytorycznej pomysłów, został przesunięty do dnia 12 marca 2012. Za zmianę terminu przepraszamy.

Powrót

Top