Wyniki oceny pomysłów w ramach III naboru "Plantacji Biznesu"


W dniu dzisiejszym zakończyliśmy ocenę formalną i merytoryczną złożonych pomysłów w ramach III naboru do projektu "Plantacja Biznesu".

 

Lista Pomysłodawców, których projekty zostały pozytywnie ocenione, zamieszczona została w dziale "Ogłoszenia".

 

W dniu dzsiejszym do Pomysłodawców, którzy pozytywnie przeszli etap oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych pomysłów, rozesłana zostanie agenda warsztatów projektowych.

Warsztaty są ostatnim etapem oceny pomysłów, podczas to którego zostanie podjęta ostateczna decyzja dotycząca kwalifikacji/braku kwalifikacji pomysłów do etapu preinkubacji.

 

Wszystkim, którzy zgłosili swoje pomysły - dziękujemy, a tych którzy nie zakwalifikowali się do dalszych prac nad projektem - zachęcamy do udziału w kolejnych naborach do projektu „Plantacja Biznesu”.

Powrót

Top