Wyniki oceny pomysłów w ramach V naboru "Plantacji Biznesu"


W dniu dzisiejszym zakończyliśmy ocenę formalną i merytoryczną złożonych pomysłów w ramach V naboru do projektu "Plantacja Biznesu" - seria I.

 

 

Lista Pomysłodawców, których projekty zostały pozytywnie ocenione, zamieszczona została w dziale "Ogłoszenia".

 

W dniu jutrzejszym do Pomysłodawców, którzy pozytywnie przeszli etap oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych pomysłów, rozesłana zostanie agenda warsztatów projektowych wraz z dodatkowymi informacjami i materiałami.

Warsztaty są ostatnim etapem oceny pomysłów, podczas to którego zostanie podjęta ostateczna decyzja dotycząca kwalifikacji/braku kwalifikacji pomysłów do etapu preinkubacji. Warsztaty projektowe odbędą się 18 lutego 2013 r. (poniedziałek).

 

Wszystkim, którzy zgłosili swoje pomysły - dziękujemy, a tych którzy nie zakwalifikowali się do dalszych prac nad projektem lub nie zgłosili do nas jeszcze swojego projektu - zachęcamy do ciągłego zgłaszania pomysłów, gdyż obecny nabór trwa do 28 lutego.

Powrót

Top