Wyniki oceny pomysłów w ramach VIII naboru "Plantacji Biznesu"


W dniu dzisiejszym zakończyliśmy ocenę merytoryczną pomysłów złożonych od 2 października do 29 listopada 2013 r. w ramach VIII naboru do projektu "Plantacja Biznesu".

 

Lista Pomysłodawców, których projekty zostały pozytywnie ocenione, zamieszczona została w dziale "Ogłoszenia".

 

W dniu dzisiejszym do Pomysłodawców, którzy pozytywnie przeszli etap oceny merytorycznej, rozesłana zostanie agenda warsztatów projektowych wraz z dodatkowymi informacjami i materiałami.

Warsztaty są ostatnim etapem oceny pomysłów, podczas to którego zostanie podjęta ostateczna decyzja dotycząca kwalifikacji/braku kwalifikacji pomysłów do etapu preinkubacji.

 

Wszystkim, którzy zgłosili swoje pomysły do projektu "Plantacja Biznesu" - dziękujemy.

Powrót

Top