Jak działamy


Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pozyskiwaniu środków na rozwój przedsiębiorstw, doradztwie IT oraz realizacji projektów własnych związanych z finansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych, potrafimy doskonale rozumieć potrzeby klientów i ich oczekiwania w zakresie nowych technologii.

Proponowana przez nas ścieżka wsparcia doradczego  wygląda następująco:
Konsultacje w zakresie przedmiotu projektu i wstępna weryfikacja założeń oraz słabych i mocnych stron projektu ► Ocena szans uzyskania wsparcia w oparciu o przekazane przez klienta dane i materiały ► Opracowanie lub wsparcie przy opracowaniu koncepcji projektu  Przygotowanie lub wsparcie przy przygotowaniu budżetu i harmonogramu ► Przygotowanie analizy finansowej projektu ► Przygotowanie pełnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami  Złożenie wniosku o dofinansowanie ► Stały monitoring przebiegu procesu oceny wniosku.

Na każdym etapie procesu, nasi doradcy utrzymują stały kontakt z klientem.

W przypadku wniesienia do dokumentacji projektowej uwag, nasi pracownicy uzupełniają ewentualne braki, a w sytuacji negatywnej oceny wniosku, opracowują dokumentację odwoławczą.

Powrót

Top